Bize Ulaşın
› 
› 
Meme Küçültme

Meme Küçültme Ameliyatı

 

Büyük ve sarkan göğüslere sahip olan kadınlar sadece görsel yönden değil aynı zamanda da sağlık açısından da sorunlar yaşayabilmektedir. Özellikle de büyük ve sarkan göğüslerde memenin aşırı ağır olması sebebi ile kadınlarda yoğun şekilde sırt ve boyun ağrıları, deri tahrişi ve hatta solunum sorunlarına kadar değişiklik gösteren tıbbi 

sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilir. Ayrıca çok büyük olan memeler, kadının ya da genç kızların kendilerini fazlasıyla utangaç ve çekingen hissetmelerine neden olabilir.

 

Günümüzde tıp dilinde Reduction Mammoplasty olarak isimlendirilen meme küçültme ameliyatı göğüslerinde bu gibi bir durumla karşı karşıya kalan kadınlar için geliştirilmiştir. Bu operasyon ile birlikte büyük ve sarkan göğüslerde yağ, meme dokusu ve deri çıkarılarak, memeler daha küçük, daha hafif ve daha sıkı bir hale getirilir. Bu işlem sırasında aynı anda areola olarak isimlendirilen meme başı çevresindeki koyu renkli deri halkasının çapı da küçültülebilmektedir.

 

Meme Küçültme Ameliyatı Adayları Nasıl Belirlenir

 

Meme küçültme ameliyatları, görsel ve kozmetik yönde bir iyileştirmeden çok fiziksel açıdan rahatlama maksadı ile yapılmalıdır. Özellikle de aktivitelerinin kısıtlanması ve fiziksel rahatsızlıkları bulunan çok büyük ve sarkık memeleri dolayısı ile ameliyata başvurular yapılır. Henüz olgun durumda olmayan göğüslerde küçültme ameliyatı sadece çok yüksek düzeyde fiziki rahatsızlıklar ve sorunlar yaratmakta ise erken yaşlarda yapılır. Bu yüzden meme ameliyatı operasyonlarında en ideal adaylar operasyonu tamamlayabilecek yetişkinliğe ulaşmanın yanı sıra gerçek beklentileri bulunan kişiler olarak belirleniyor.

 

Operasyonlarda Belirsizlik ve Risk İhtimalleri Bulunur

 

Uygulanan meme küçültme ameliyatı işlemleri basit bir işlem olmadığından dolayı kesinlikle deneyimli olan plastik cerrahlar tarafından yapılması ile daha güvenli bir ameliyatın gerçekleştirilmesi sağlanır. Bu operasyonlar sırasında kanama, enfeksiyon ve anestezi reaksiyonu gibi çeşitli komplikasyonlar görülebilme riski bulunuyor. Ayrıca hastaların bir kısmında operasyonun ardından meme başının çevresinde ufak yaralara oluşsa da bunlar antibiyotikli kremler yardımıyla tedavi edilebilir. Bu operasyonda en önemli noktada operasyon öncesinde ve sonrasında cerrah tarafından yapılan önerilere harfi harfine uyulması gerektiğidir.

 

Ameliyatın ardından göğüslerin ve göğüs başının pozisyon açısından tam manasıyla simetrik olmaması ihtimalinin yanı sıra operasyon sırasında meme başına giden süt kanallarının çoğunun alınması nedeni ile operasyondan sonra süt emzirme uygulamasının yapılması mümkün olmayabilmektedir.

 

Meme Ameliyatının Plan Aşaması

 

Ameliyatın uygulanmasından önceki planlama sürecinde beklenti ve taleplerin operasyonu gerçekleştirecek cerrah ile

 tüm ayrıntıları ile konuşmak ve önerilerini göz önünde bulundurmak son derece önemlidir. Cerrahlar ve hastalar uygun meme ölçüleri konusunda görüş ayrılığına sahip olabiliyor. Cerrah tarafından meme muayenesi ve ölçümler yapılmakta ve ardından operasyon öncesi ve sonrasını göstermesi açısından fotoğraflar çekmektedir. Ayrıca cerrah tarafından yapılacak operasyon işlemlerinin detaylı olarak hastaya anlatılması gereklidir. Cerrahın hastaya aynı zamanda ameliyat sırasında kullanacağı anesteziyi, ameliyatı yapacağı yeri ve ameliyatın toplam masraflarını detaylı olarak vermelidir.

 

Meme Ameliyatında Hazırlık

 

Cerrah hastadan mamografi çektirmesini ister. Ayrıca ameliyat öncesinde yeme, içme ve diğer konulara ilişkin

 

 

yapılması ve yapılmaması gerekenlere ilişkin bazı özel direktiflerde bulunur. 

Genel olarak meme ameliyatlarında kan nakli gerekmese de alınacak parçanın büyük olması durumunda her ihtimale karşı cerrah hastadan ameliyat öncesindeki dönemlerde bir ünite kan alınmasını talep edebilir. Ayrıca operasyon öncesinde, ameliyat esnasında ve sonrasında yardımcı olacak bir yakının bulundurulması da son derece önemlidir.

 

Meme ameliyatı genel olarak hastanede yatan hasta prosedürü ile gerçekleştirilir. Genel anestezi ile yapılması sayesinde tüm ameliyat esnasında hasta uyu vaziyette bulunmaktadır. Operasyon sırasında uygulanan meme küçültme teknikleri ise oldukça farklıdır. Ameliyat sonrasında 1 ila 2 gün içerisinde ayağa kalkılsa da memelerde şişlikler 3 ila 4 hafta kadar sürebilir. Yeni görünümün oturması ise 6 ay ile 1 yıl süre gerektirir.